นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) ได้ นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ นโยบายนี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราเชื่อมโยง ท่านตกลงว่า การใช้เว็บไซต์หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์

ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อที่จะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียน ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อและอีเมลของท่าน เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และลงทะเบียนของท่าน ท่านสามารถตกลงยินยอมในการรับอีเมลสื่อสารจากเราได้เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเลือกใช้คุณลักษณะอื่น ๆ บางอย่างของไซต์ เช่นทำการซื้อ เมื่อท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมเหล่านี้ เราต้องให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมเช่นหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เรียกเก็บเงิน และที่อยู่จัดส่ง และข้อมูลบัตรเครดิต และเราอาจขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ เราเก็บข้อมูลบางอย่างผ่านเว็บไซต์แบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม รวมทั้งการใช้คุกกี้ผ่านเว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ บราวเซอร์ส่วนใหญ่ สามารถตั้งค่าให้คุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุกกี้จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียกดูของท่าน และ เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์เรา

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของท่านเราจะไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราระบุ และ/หรือให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านอาจจะสนใจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์และคุณลักษณะรวมถึง การดำเนินการตามใบสั่งของท่าน บริการลูกค้า และสนับสนุนการใช้ของอย่างอื่นในเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังติดตามการซื้อของท่านเพื่อให้มีโปรไฟล์ส่วนตัวของประวัติการซื้อสินค้าของท่าน นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษ หรือส่งข้อเสนอหรือข้อมูลเราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เช่นส่งอีเมล วิเคราะห์ข้อมูล ผลการค้นหาและเชื่อมโยง และช่วยในการตอบสนอง ใบสั่งซื้อสินค้าของท่าน และอาจใช้ร่วมกันเป็นนโยบายการส่วนตัว หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ของเรา ทั้งในบริษัทและหน่วยงาน เราอาจใช้บริการบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และใช้บริการติดตาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) ได้ นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ นโยบายนี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราเชื่อมโยง ท่านตกลงว่า การใช้เว็บไซต์หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ ศาล บริหาร หรือคำสั่งรัฐบาล หรือแผนกฎหมาย หรือเมื่อเรา หรือบริษัทนอก เชื่อว่าเป็นความจำเป็นเพื่อปกป้องเรา สิทธิ หรือสิทธิของผู้อื่น การป้องกันอันตรายให้แก่บุคคลหรือทรัพย์สิน การต่อสู้เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตและเครดิต เราใช้ข้อมูลส่วนตัวในรวบรวมเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ และธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดการ นอกจากนี้เราหรือร่วมกับบุคคลที่สาม ยังอาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่รวมข้อมูลที่ประกอบโดยไม่ ระบุตัวข้อมูล

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของท่านเรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคและการจัดการให้เหมาะสม ช่วยปกป้องความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบของเรา ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สมบูรณ์ ทางเราเชื่อว่า มาตรการที่เราได้ดำเนินลดโอกาสของปัญหาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของท่าน เราไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

ปรึกษาฟรี